PDU metropolità: 6th workshop

March 6, 2015, 9:00 am

Mercè Berengué participates in the roundtable "Les escales i el procés en la producció de la ciutat. Plans i estratègies urbanístiques, projectes urbans i/o d'arquitectura" (The scales and the production process of the city) in the 6th workshop del PDU metropolità: Les formes de la construcció metropolitana organized by the Barcelona Metropolitan Area (AMB)

all news items